Chú voi quỳ gối trước quan tài người chủ quá cố để từ biệt

Chú voi quỳ gối trước quan tài người chủ quá cố để từ biệt (đọc thêm)