Chủ đất bức xúc vì nhiều phòng học bỏ trống nên đã đóng cửa trường học

Bà Nguyễn Thị Măng bức xúc vì nhiều phòng học bỏ trống nên bà đóng cửa trường học (đọc thêm)