Cho hơn 100.000 con ong bu kín mặt để lập kỷ lục thế giới

Cho hơn 100.000 con ong bu kín mặt để lập kỷ lục thế giới (đọc thêm)