Chán nản vì tắc đường, một người Đức bơi đi làm hàng ngày

Chán nản vì tắc đường, một người Đức bơi đi làm hàng ngày (đọc thêm)