Câu trả lời gây tranh cãi ở phần thi Về đích của Thanh Tùng

Câu trả lời gây tranh cãi ở phần thi Về đích của Thanh Tùng (đọc thêm)