Cẩm Ly, Hương Giang “há hốc” khi thấy cô bé cuốn tóc lô y như Lady Gaga trong hit “Telephone”.

Cẩm Ly, Hương Giang “há hốc” khi thấy cô bé cuốn tóc lô y như Lady Gaga trong hit “Telephone”. (đọc thêm)