Các đại biểu tham dự lễ khánh thành phát biểu.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành phát biểu. (đọc thêm)