Cà rốt được mùa, nông dân "thấp thỏm" ngóng thương lái đến mua

Cà rốt được mùa, nông dân "thấp thỏm" ngóng thương lái đến mua (đọc thêm)