BVĐK Ninh Bình đốt rác thải y tế xả khói bụi hành dân

BVĐK Ninh Bình đốt rác thải y tế xả khói bụi hành dân (đọc thêm)