Britney Spears bị khán giả quá khích tiếp cận khi đang biểu diễn

Britney Spears bị khán giả quá khích tiếp cận khi đang biểu diễn (đọc thêm)