Bỡ ngỡ ngày tựu trường đầu tiên trong đời

Lần đầu tiên cắp sách tới trường, bước vào lớp 1 với bạn bè mới, ngôi trường mới, các em không khỏi bỡ ngỡ. (đọc thêm)