Bình Định: Xây dựng khẩn cấp những ki ốt bán thịt heo “cứu” người chăn nuôi

Ngoài kêu gọi các doanh nghiệp, doanh trại quân đội, công an, trường học có bếp ăn tập thể để tiêu thụ thịt heo. Hiện nay, Bình Định đang triển khai khẩn cấp xây dựng các điểm bán thịt heo để “giải cứu” cho người chăn nuôi. (đọc thêm)