Bình Định: Mập mờ chủ trương cải tạo đất sản xuất và tận dụng bán đất?

Với chủ trương cải tạo đồng ruộng, Công ty TNHH Hưng Thiên Long (trụ sở tại huyện Tây Sơn, Bình Định) được tận thu đất thừa. Thế nhưng việc vận chuyển đất thừa mà không đăng ký khối lượng với cơ quan có thẩm quyền là sai quy định. (đọc thêm)