Bị thu hồi tại Mỹ, ốp iPhone Trung Quốc chứa chất lạ bán nhan nhản ở Việt Nam

Bị thu hồi tại Mỹ, ốp iPhone Trung Quốc chứa chất lạ bán nhan nhản ở Việt Nam (đọc thêm)