Bị cáo Phương Nga được đưa đến tòa ngày 27/6

Bị cáo Phương Nga được đưa đến tòa ngày 27/6 (đọc thêm)