Ban tổ chức cuộc đua "Về Trường Sơn - 2017, Cup Báo Quân đội nhân dân trao quà cho các gia đình chính sách và học bổng cho học sinh nghèo

Ban tổ chức cuộc đua "Về Trường Sơn - 2017, Cup Báo Quân đội nhân dân trao quà cho các gia đình chính sách và học bổng cho học sinh nghèo (đọc thêm)