Bà Emma Morano kỷ niệm sinh nhật năm 2016

Bà Emma Morano kỷ niệm sinh nhật thứ 117 hồi năm 2016 (đọc thêm)