Bà Bảy Nhị lái đò miễn phí đưa các em đến trường

Bà Bảy Nhị ở Hậu Giang nhiều năm liền đưa đò miễn phí để các em được đến trường an toàn (đọc thêm)