5 học sinh Trường Phan Bội Châu được đón tiếp nồng nhiệt

5 học sinh Trường Phan Bội Châu được đón tiếp nồng nhiệt. (đọc thêm)