3 hộ dân bị giả mạo chữ ký.

3 hộ dân bị giả mạo chữ ký. (đọc thêm)