Vĩnh Phúc tạm dừng dự án không hiệu quả, không hợp thức hóa dự án sai phạm

(Dân trí) - Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả. Tuyệt đối không hợp thức cho các sai phạm, không làm thất thoát, lãng phí vốn ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều dự án trên địa bàn chậm tiến độ, không thể hoàn thành trong thời gian được phê duyệt nên cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đồng ý triển khai các thủ tục xem xét, trình HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án này trên nguyên tắc nếu các dự án còn tính cần thiết và có hiệu quả.

"Xác định rõ hơn nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các nhà thầu) có liên quan trong việc để xảy ra chậm tiến độ", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nêu rõ.

Vĩnh Phúc tạm dừng dự án không hiệu quả, không hợp thức hóa dự án sai phạm - 1

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: TTXVN).

Trước chỉ đạo trên, ông Phan Thế Huy - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các nhà thầu) có liên quan trong việc để xảy ra chậm tiến độ.

Đồng thời rà soát phân loại các dự án theo tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư, kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả.

"Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định, tuyệt đối không hợp thức cho các sai phạm, không làm thất thoát, lãng phí vốn ngân sách nhà nước (trường hợp phải điều chỉnh tờ trình yêu cầu khẩn trương tham mưu điều chỉnh), đôn đốc các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo HĐND tỉnh theo đúng quy định", UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư có dự án thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư khẩn trương chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân. Kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả; tổ chức kiểm điểm việc triển khai, thực hiện các dự án.

Giám đốc Sở Tài chính được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo xử lý dư tạm ứng, nhất là tạm ứng quá hạn, thanh quyết toán dự án theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện

Tin liên quan