Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Võ Văn Thưởng: An Giang đã đạt nhiều thành quả quan trọng và toàn diện

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khát vọng phát triển…

Sáng 24/9, Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước”.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có 349 đại biểu, đại diện cho 64.934 đảng viên toàn đảng bộ.

Ông Võ Văn Thưởng: An Giang đã đạt nhiều thành quả quan trọng và toàn diện - 1

Sáng 24/9, Tỉnh ủy An Giang long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,25%; quy mô nền kinh tế tăng khá - năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của An Giang được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết - hiện có 61 xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn.

Ông Võ Văn Thưởng: An Giang đã đạt nhiều thành quả quan trọng và toàn diện - 2

Có 349 đại biểu, đại diện cho 64.934 đảng viên toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Song song đó, đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93% (giảm bình quân 1,5%/năm). Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy được nâng chất, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới nội dung, hình thức công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị …

… đến 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu ĐBSCL

Nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, trong đó nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển.

Để đạt được mục tiêu trên, An Giang xác định 3 khâu đột phá như: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Võ Văn Thưởng: An Giang đã đạt nhiều thành quả quan trọng và toàn diện - 3

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giai đoạn 2020 – 2025, An Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% - 7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỷ đồng.

Song song đó, trong giai đoạn này, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt  trên 5 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5 năm đạt trên 41.000 tỷ đồng; tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt  55%; tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1% - 1,2%/năm.

Đến 2025, có 11 bác sĩ/1 vạn dân và 28 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75% - 80% so tổng số xã toàn tỉnh, có từ 30 - 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có thêm 2 huyện đạt huyện nông thôn mới và có 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Ông Võ Văn Thưởng: An Giang đã đạt nhiều thành quả quan trọng và toàn diện - 4

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “An Giang là địa phương có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động. 5 năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và Nhân dân An Giang với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện”.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, An Giang cần thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục, như: Còn 7/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Tỉnh.

Ông Võ Văn Thưởng: An Giang đã đạt nhiều thành quả quan trọng và toàn diện - 5

Đảng bộ An Giang quyết tâm đến 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu các tỉnh khu vực ĐBSCL

Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, đất đai manh mún; công nghiệp phát triển chậm; du lịch chưa đủ sức trở thành mũi nhọn của nền kinh tế. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, năng suất lao động thấp. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng nông thôn, vùng bị sạt lở, vùng đồng bào dân tộc, biên giới. Một số vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp còn kéo dài. Buôn lậu, khai thác trái phép khoáng sản còn diễn biến phức tạp…

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị: “Những hạn chế, yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân tập trung thảo luận, phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo".

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang kết thúc vào sáng 25/9.

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII