Thứ năm, 04/02/2016 - 19:30

Vụ mua tàu cũ của Trung Quốc

Cách chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Dân trí

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội bị cách chức và điều động, bố trí làm Phó Trưởng ban Ban Vận tải Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Cùng đó, ngành đường sắt cũng hủy bỏ toàn bộ hoạt động mua tàu cũ của Trung Quốc...

Đó là hướng xử lý của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại cuộc họp “nóng” vừa kết thúc cuối giờ chiều nay (4/2) trong vụ việc mua 164 toa tàu “cũ” của Trung Quốc.

Cụ thể, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam họp Hội đồng thành viên để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành sự chỉ đạo của Tổng Công ty đối với việc đầu tư toa xe trong đó có việc nghiên cứu khảo sát đầu tư mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để hủy bỏ toàn bộ hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc do Công ty này làm chủ đầu tư.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa ra hướng xử lý là hủy bỏ hoạt động nghiên cứu mua hơn 160 toa tàu cũ của Trung Quốc
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa ra hướng xử lý là hủy bỏ hoạt động nghiên cứu mua hơn 160 toa tàu "cũ" của Trung Quốc

Về công tác nhân sự, miễn nhiệm người đại diện 35% vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giao cho người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để ông Nguyễn Viết Hiệp thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và điều động, bố trí làm Phó Trưởng ban Ban Vận tải Tổng công ty.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định không có bất cứ văn bản nào cho phép đầu tư cũng như chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng.

“Văn bản số 1442/ĐS-VTĐM ngày 03/6/2015 đơn thuần là văn bản hành chính nhằm trao đổi thông tin giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc (văn bản đề rõ là gửi Cục Đường sắt Côn Minh) và không phải là văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư” - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Cũng theo Tổng Công ty này, việc đề xuất chủ trương nhập khẩu 160 toa xe hàng của Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội mới chỉ đang trong giai đoạn khảo sát, nghiên cứu chưa được Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét quyết định, vì vậy, việc đầu tư nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng hiện mới dừng ở bước khảo sát, nghiên cứu.

Được biết, chiều 3/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên khẩn cấp, yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội báo cáo giải trình toàn bộ quá trình liên quan đến việc khảo sát, đề xuất việc mua, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Châu Như Quỳnh

Cách chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - 2