Bụi, tiếng ồn gần Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vượt quy chuẩn

(Dân trí) - Thông số bụi ở khu dân cư gần tường rào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng vượt từ 1,19 - 1,63 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiếng ồn ban đêm vượt khoảng 1,05 lần so với quy chuẩn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận trao đổi thông tin liên quan đến việc khắc phục, kiểm soát tình trạng bụi phát sinh tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Được biết, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được nhiều văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận phản ánh về hiện tượng bụi phát sinh tại một số nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân.

Cụ thể, bụi phát sinh tại thôn Vĩnh Phúc và thôn Vĩnh Tiến, huyện Tuy Phong (các khu dân cư có vị trí gần với nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4) và bụi từ bãi xỉ của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Bụi, tiếng ồn gần Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vượt quy chuẩn - 1

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Ảnh: Năng lượng Việt Nam).

Bộ này đã giao Tổng cục Môi trường tổ chức đoàn công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trường; kiểm tra, làm việc với các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Bước đầu, kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư gần tường rào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (mẫu phân tích được lấy từ khoảng cách 130 - 180 m so với tường rào nhà máy) cho thấy: thông số bụi đã vượt từ 1,19 - 1,63 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; tiếng ồn vào ban đêm đã vượt khoảng 1,05 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Do đó, đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thực hiện ngay các giải pháp khắc phục, kiểm soát tình hình nêu trên.

Để giải quyết thực trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đảm bảo không làm phát sinh bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh.

“Tiếp tục yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tăng cường cơ chế giám sát, công khai thông tin, cập nhật chính xác, đầy đủ về công tác vận hành các công trình bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố chất thải cho chính quyền và người dân địa phương được biết”- Bộ này nêu rõ.

Bên cạnh đó phải bổ sung cơ chế giám sát của chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường các nhà máy, đặc biệt là khi phát sinh sự cố chất thải.

Sử dụng tro, xỉ đã được công nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp cho các công trình trên địa bàn; xem xét báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm, chỉ đạo các tỉnh lân cận tỉnh Bình Thuận (Ninh Thuận, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên...) hỗ trợ, khuyến khích việc sử dụng tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã được hợp chuẩn, hợp quy để làm vật liệu san lấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị tỉnh Bình Thuận xem xét sớm việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân vì tường rào của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng chỉ cách nhà dân khoảng 80m. Sau khi hoàn thành việc di dời dân, tổ chức cải tạo thành khu cây xanh cảnh quan để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn phát sinh.

Rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tổng hợp Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân do Bộ Công Thương đã thực hiện, có đề xuất, kiến nghị với Bộ này các vấn đề còn thiếu hoặc chưa đầy đủ so với thực tiễn để cập nhập kịp thời nhằm sử dụng hiệu quả công tác quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm.

Thế Kha

Bài liên quan
Đổ gần 920.000m3 bùn, cát sỏi xuống biển phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Đổ gần 920.000m3 bùn, cát sỏi xuống biển phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được nhận chìm vật liệu nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 với khối lượng là 918.533 m3, bao gồm 20% là bùn, 80% là cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát kết phong hóa, cát pha, sét, đá phong hóa.
Đang được quan tâm