Quảng Nam:

Doanh nghiệp khối FDI thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với 600 triệu đồng

Dân trí Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, mức thưởng Tết năm 2019 cao nhất thuộc về các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên mức thưởng Tết bình quân cao nhất lại thuộc về các doanh nghiệp Nhà nước nắm 100% vốn.
>>Thưởng Tết 2019 cao nhất tại Huế đạt 417 triệu
>>Quảng Trị: Thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất là 66 triệu đồng
>>Đồng Nai: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất là 545 triệu đồng

Ngày 11/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thùy - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam - cho biết: "Sở LĐ-TB&XH tỉnh vừa có báo cáo về mức lương, thưởng đối với người lao động năm 2018 và dịp Tết năm 2019".

Theo đó, báo cáo được tổng hợp trên kết quả tình hình tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2019 của 53 doanh nghiệp (trong đó có 25 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 28 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) với 32.439 lao động.

Doanh nghiệp khối FDI thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam thưởng Tết năm 2019 cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI, trung bình cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Tiền lương cao nhất đạt 121,2 triệu đồng/tháng 

Về tổng hợp tiền lương năm 2018 của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tiền lương bình quân cao nhất thuộc về loại hình doanh nghiệp TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ đạt 6,9 triệu đồng/người/tháng. Tiếp đến là khối doanh nghiệp FDI, mức lương bình quân trên 6,6 triệu đồng/người /tháng. Loại hình doanh nghiệp dân doanh với mức tiền lương bình quân trên 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động có tiền lương cao nhất đạt trên 121,2 triệu đồng/người/tháng thuộc khối doanh nghiệp FDI. Mức lương cao thứ 2 thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với mức tiền lương 54,5 triệu đồng và sau cùng là loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, với mức tiền lương 35 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động có tiền lương thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức lương trên 3 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là doanh nghiệp FDI với mức lương trên 3,4 triệu đồng/người/tháng; các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, tiền lương bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, mức lương bình quân gần 10 triệu đồng/người /tháng; tiếp đến là loại hình công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức tiền lương bình quân trên 7,3 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh với mức lương trên 6,6 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp FDI với mức lương bình quân trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động có tiền lương cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với mức tiền lương 110 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp FDI với mức lương cao nhất trên 90 triệu đồng/người/tháng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 41 triệu đồng/người/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức tiền lương trên 37 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động có tiền lương thấp nhất thuộc về công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức lương 2,76 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh với mức lương 3,25 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là doanh nghiệp FDI với mức lương 3,3 triệu đồng/người/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước với mức lương 3,47 triệu đồng/người/tháng.

Thưởng Tết cao nhất đạt 600 triệu đồng

Về tiền thưởng Tết dương lịch 2019, đại diện Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cho hay: Có 36/53 doanh nghiệp thưởng Tết dương lịch 2018 cho 7.601 lao động, với mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 6,2 triệu đồng/người; tiếp đến các doanh nghiệp FDI với mức thưởng bình quân 3,227 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân thấp nhất là các doanh nghiệp dân doanh với mức 1,1 triệu đồng/người.

Về tiền thưởng Tết Nguyên đán 2019, có 47/53 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2019 cho 23.469 lao động với mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các doanh nghiệp FDI với mức thưởng bình quân gần 9 triệu đồng/người; tiếp đến là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 6,257 triệu đồng/người;các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 6,2 triệu đồng/người.

Người lao động khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất 600 triệu đồng/người; tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 50 triệu đồng/người, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 9,8 đồng/người.

Người lao động khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp nhất 1,5 triệu đồng/người; tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng thấp nhất bằng 3 triệu đồng/người và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 3,2 triệu đồng/người.

C.Bính