video cùng chuyên mục

Xuân về ở vùng sạt lở Trà Leng

Chúng tôi trở lại vùng sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My những ngày cận Tết. Dù dấu tích của vụ sạt lở đất kinh hoàng vẫn còn, nhưng bà con ở đây đã có nhà mới, một cuộc sống mới đang bắt đầu.