Xử lý luống cuống, người phụ nữ lao xe máy xuống cống

Người phụ nữ điều khiển xe máy lên lề đường, nhưng không rõ lý do tại sao lại luống cuống không làm chủ tay lái, lao cả xe xuống cống nước mất nắp.
Mới nhất