Xót xa nhìn vườn rau hàng chục triệu đồng chết rục

Đầu tư bao công sức, tiền của vào trồng rau và đã chuẩn bị đến ngày thu hoạch, nhưng chỉ sau một đêm, người nông dân xót xa khi chứng kiến những luống rau bị kẻ gian nhổ sạch gốc. Bao thành quả phút chốc tiêu tan, người nông dân thiệt hại hơn 100 triệu đồng. (đọc thêm)