Về trang chủ

Xin nghỉ làm, tranh thủ vắng khách… gói bánh tét gửi người dân vùng lũ

Người xin nghỉ làm, người chạy grab tranh thủ lúc vắng khách, người về hưu, các bạn sinh viên… cùng nhau tham gia gói bánh tét gửi đến những người dân đang phải oằn mình gánh chịu lũ lụt.
Dân trí
Đang xem
Xin nghỉ làm, tranh thủ vắng khách… gói bánh tét gửi người dân vùng lũ
03:13

Xin nghỉ làm, tranh thủ vắng khách… gói bánh tét gửi người dân vùng lũ

Mới nhất