Xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu tại phố Bà Triệu

Đông người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu truyền thống tại phố Bà Triệu.
Mới nhất