Về trang chủ

Xem tòa nhà của tương lai có khả năng “biến hình” độc đáo

Tòa nhà đặc biệt của tương lai dự kiến sẽ ra mắt ở Dubai. Công trình có khả năng “biến hình” độc đáo nhờ việc xoay 360 độ theo 2 hướng.
Dân trí
Đang xem
Xem tòa nhà của tương lai có khả năng “biến hình” độc đáo
00:40

Xem tòa nhà của tương lai có khả năng “biến hình” độc đáo

Mới nhất