Xem “Thị Nở”, “Chí Phèo” Kinh tế học... phòng tránh thai

(Dân trí) - Giúp “Thị Nở”, “Chí Phèo”… xóa đói giảm nghèo bằng cách tư vấn các biện pháp tránh thai hữu hiệu, các SV ĐH Kinh tế Quốc dân HN đã thể hiện một tiết mục thời trang giấy vô cùng ấn tượng trong chương trình "Bình minh sinh viên ver.06."
Mới nhất