Xem sư tử “bày binh bố trận” hạ gục trâu rừng

Trâu rừng điên cuồng tấn công một con sư tử đực khi phát hiện ra kẻ thủ này định tấn công mình. Trước sự quyết liệt của trâu rừng buộc sư tử phải bỏ chạy nhưng sau đó thế trận đã thay đổi khi có sự xuất hiện của hai con sư tử đực khác. Với cách thức di chuyển nhiều hướng khác nhau khiến cho đối thủ mất quyền chủ động tấn công và chẳng mất nhiều sức lực, sư tử nhanh chóng hạ gục được trâu rừng.