Xem nhân viên sân bay tiêu hủy thực phẩm thu từ khách quốc tế

Với những hành khách quốc tế mang theo thực phẩm nhưng không khai báo sẽ bị tịch thu, đồng thời có thể nhận phạt tới hơn 22 triệu đồng tùy từng mức độ. (đọc thêm)