Xem màn biến hình tuyệt đẹp đầy mê hoặc của nước từ - nhiên liệu tên lửa

Loại nhiên liệu tên lửa lỏng này sẽ bị hút khi ở gần một từ trường. Vì vậy, nó sẽ nhảy nhót và biến hình khi cục nam châm di chuyển xung quanh nó.
Mới nhất