Xem hình ảnh CSGT Bạc Liêu giúp dân trên đường sau cơn mưa lớn.

Xem hình ảnh CSGT Bạc Liêu giúp dân trên đường sau cơn mưa lớn. (đọc thêm)