Xem đội quân Drone chống virus corona ngay tại “tâm dịch”

Cùng theo dõi cách cảnh sát Trung Quốc sử dụng đội quân Drone để tuyên truyền về virus corona, cũng như giám sát nhắc nhở các hành vi làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh của từng người dân, trên từng góc phố. (đọc thêm)