Xem cảnh hài hước đàn sư tử 6 con cùng chen nhau trèo lên một ngọn cây nhỏ

Cảnh tượng đàn sư tử 6 con lớn nhỏ cùng nhau trèo lên một thân cây thấp nhỏ trong khu bảo tồn Tanzania khiến du khách thích thú.
Mới nhất

Chặng 3

6632 lượt xem