Về trang chủ

Xem cách dịch chuyển ngôi nhà lịch sử với tuổi đời gần 140 năm

Ngôi nhà cổ xây dựng từ thời Victoria với tuổi đời 139 năm vừa được di chuyển tới một địa điểm mới.
Dân trí
Đang xem
Xem cách dịch chuyển ngôi nhà lịch sử với tuổi đời gần 140 năm
03:43

Xem cách dịch chuyển ngôi nhà lịch sử với tuổi đời gần 140 năm

Mới nhất