video cùng chuyên mục

Xem cách dịch chuyển ngôi nhà lịch sử với tuổi đời gần 140 năm

Ngôi nhà cổ xây dựng từ thời Victoria với tuổi đời 139 năm vừa được di chuyển tới một địa điểm mới.