Về trang chủ

Xem bản đồ sống về sự biến đổi khí hậu của Trái Đất trong 20 năm qua

Các chuyên gia về dữ liệu của NASA đã ghi lại sự thay đổi các mùa suốt 20 năm qua trong một “tấm bản đồ sống” thể hiện Trái Đất dưới góc nhìn từ không gian. Các hình ảnh đã thể hiện một giai đoạn kéo dài hai thập kỷ - từ tháng Chín năm 1997 đến tháng Chín năm nay, và thể hiện rất rõ ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.
Dân trí
Đang xem
Xem bản đồ sống về sự biến đổi khí hậu của Trái Đất trong 20 năm qua
05:03

Xem bản đồ sống về sự biến đổi khí hậu của Trái Đất trong 20 năm qua

Mới nhất