Xe taxi chuyển làn không quan sát, tông ngã xe máy

Xe taxi chuyển làn không quan sát, tông ngã xe máy (đọc thêm)