Xe tải chở gỗ rất cẩn thận khi xuống dốc, nhưng vẫn thiếu một chút may mắn

Xe tải chở gỗ rất cẩn thận khi xuống dốc, nhưng vẫn thiếu một chút may mắn (đọc thêm)