Xe ô tô lấn làn để dừng đèn đỏ gây cản trở giao thông khiến nhiều người bất bình

Xe ô tô lấn làn để dừng đèn đỏ gây cản trở giao thông khiến nhiều người bất bình (đọc thêm)