Xe máy đi sai làn đường, tạt đầu ô tô và cái kết tất yếu

Định rẽ trái nhưng lại len vào làn đường dành cho các phương tiện đi thẳng, người đàn ông đi xe máy đã tạt đầu ô tô ở ngã tư và bị đâm ngã.
Mới nhất