Xe đặc chủng dẫn giải ông Đinh La Thăng đến tòa.

Xe đặc chủng dẫn giải ông Đinh La Thăng đến tòa. (đọc thêm)