Xách dép lội qua vũng bùn, du khách lọt thỏm vào hố sâu

Xách dép lội qua vũng bùn, du khách lọt thỏm vào hố sâu.
Mới nhất