Xác lợn chết vứt ra ngoài đường

Lợn chết nghi nhiễm dịch tả châu Phi vứt ngoài đường (đọc thêm)