“Xả xì trét” với ngàn lẻ một cái kết đắng chỉ vì…lỡ tay!

Đôi khi chỉ vì một cái “lỡ tay” lại khiến bạn mất nguyên cả ngày để dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình gây ra! (đọc thêm)