Thứ tư, 07/08/2019 - 07:12

“Xả xì trét” với ngàn lẻ một cái "kết đắng" chỉ vì… lỡ tay

Dân trí

Đôi khi chỉ vì một cái “lỡ tay” lại khiến bạn mất nguyên cả ngày để dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình gây ra!

“Xả xì trét” với ngàn lẻ một cái kết đắng chỉ vì… lỡ tay - 1

“Xả xì trét” với ngàn lẻ một cái kết đắng chỉ vì… lỡ tay!

Minh Nhật

Theo JV

Từ khóa: