Vượt đèn đỏ, người đi xe đạp bị ô tô tông trúng

Bất chấp sự an toàn của bản thân, người đi xe đạp đã vượt đèn đỏ và phải trả giá lập tức. (đọc thêm)